Làm ảnh xoáy

Bài hướng dẫn này giúp bạn hiểu về bộ lọc Blur, với phương thức lọc ảnh theo vòng tròn , một hiệu ứng nho nhỏ sẽ làm cho ảnh của bạn đẹp hơn

1. Bạn mở 1 tấm ảnh nào đó ra trong photoshop

2.) Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer Background

Sau đó vào Filter > Blur > Radian Blur

3.) Chọn chế độ hoà trộn cho layer vừa nhân đôi là Hard Light >> hình

Bạn sẽ đươc kết quả như thế này

 

You may also like...