Tăng sáng cho tròng mắt, làm mắt trong hơn


1.) Con mắt của cô gái này chưa sáng lắm , nếu bạn muốn tăng độ sáng cho nó bạn có thể dùng phương pháp trộn màu sau

2.) Tạo layer mới , chọn chế độ hòa trộn Overlay cho nó

2.) Chọn công cụ Brush , sau đó thiết lập cho công cụ Brush như hình . Sau đó chọn màu trắng làm màu sẽ tô

3.) Rê chuột tô brush lên phần mắt muốn làm sáng

4.) Tùy vào mức độ của tròng mắt muốn làm sáng , bạn hãy tô đều nhé , sau đây là kết quả

Bạn có thể chọn màu khác nếu muốn đổi màu mắt cho đối tượng này

You may also like...