Cảm hứng Typography: Dự án I ❤ CD’s

Một dự án rất thú vị mà chúng tôibắt gặp trong quá trình đi tìm ý tưởng. Đây không phải là một dự án chuyên nghiệp, mà đây chỉ là 1 dự án cá nhân, là một bộ sưu tập các tác phẩm typography dựa trên khuôn của bìa đĩa CD. Một dự án mang tên “I love CD’s” của Mats Ottdal. Một designer người Na Uy mà chúng tôi cũng đã từng giới thiệu tác phẩm của ông trong 1 bộ sưu tập Nike.

Bây giờ các bạn hãy  xem qua các tác phẩm trong dự án này nhé.


RGB.vn_i_love_cds_1_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_2_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_3_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_4_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_5_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_6_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_7_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_8_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_9_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_10_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_11_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_12_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_13_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_14_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_15_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_16_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_17_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_18_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_19_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_20_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_21_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_22_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_23_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_24_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_25_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_26_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_27_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_28_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_29_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_30_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_31_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_32_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_33_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_34_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_35_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_36_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_37_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_38_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_39_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_40_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_41_.jpg

nguồn rgb

Bình luận

Quynh Ny

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích, bạn hãy bấm LIKE hoặc +1 , mỗi lần bạn like là một lời động viên dành cho ban biên tập làm việc tốt hơn và nó sẽ là động lực để ban biên tập có những tài liệu hay hơn nữa để gửi đến các bạn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *