Cảm hứng Typography từ Chris LaBrooy

Hôm nay dohoafx.com sẽ giới thiệu cho các bạn 1 vài tác phẩm typography từ nghệ sĩ Chris LaBrooy


RGB.vn_2e78169c83e35b6326c84e50dc993ce4.jpg

RGB.vn_6a0f5134ffafb9c438447b576abc944f.jpg

RGB.vn_0da249f33181a0731044960277651384.jpg

RGB.vn_3b9a2678130ff917b240dbeb113bbf88.jpg

RGB.vn_2b972dc9e0edef34fc7efd8a7f61ea5c.jpg

RGB.vn_3d268110827f3c73673431d5570666e4.jpg

RGB.vn_c18cbfc7c439557a9dce793964b93c05.jpg

RGB.vn_ca75fb46d5fb9b86cd308aab85abc8cf.jpg

RGB.vn_74f22a2e6c958e554f17cd8c97461483.jpg

RGB.vn_197a6d11e8d042c9f9158dd76da6de2f.jpg

RGB.vn_86b81e3efc3e3b4b1115009e51805ec1.jpg

RGB.vn_798e135251cf2daa2a9035625700b249.jpg

RGB.vn_e88893559e7e3f2dbf03a353ec91448a.jpg

RGB.vn_ec7a4d6b2c9096a338614cb45589eb5a.jpg

RGB.vn_d62bd318538d07c8b529cac3f90cdfb2.jpg

theo rgb

Bình luận

Quynh Ny

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích, bạn hãy bấm LIKE hoặc +1 , mỗi lần bạn like là một lời động viên dành cho ban biên tập làm việc tốt hơn và nó sẽ là động lực để ban biên tập có những tài liệu hay hơn nữa để gửi đến các bạn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *