Update offline các phần mềm Adobe CC 2015 mới nhất, dành cho WIN MAC

Update offline các phần mềm Adobe CC 2015 mới nhất, dành cho windows

Lưu ý: Để update được, các phần mềm mà bạn muốn update phải là bản CC 2015 được cài / ở cuối bài dohoafx.com có gửi 1 bộ cài dành cho các phiên bản CC 2015

Update offline các phần mềm Adobe CC 2015 mới nhất - dành cho windows

Để nâng cáp các phần mềm mới nhất cho adobe CC , bạn có thể chọn link các phiên bản mới nhất theo địa chỉ dưới đây , download về và update trực tiếp không cần update online . Các bản cập nhật này mới nhất tại thời điểm tháng 9/2015

Adobe CC 2015 Product Updates/Downloads for Windows & MAC


Sau khi update xong , bạn cần đăng ký lại phần mềm bằng công cụ được viết ở Bài viết này 

 

You may also like...