Download Presets giả màu phim

Ảnh trước

1973414_1421983014726826_419657252_o

Ảnh sau khi xử lý

Lighroom Preset màu phim , fade film

Download từ Mediafire và Fshare

Các bạn down tại

LIGHTROM PRESET MÀU PHIM

You may also like...