Blend màu tự động IMAGINER Adobe Photoshop CC 2015

Trang creativemaket vừa giới thiệu một Plugin tích hợp dưới dạng Extension cho photoshop có tên IMAGINER Adobe Photoshop CC 2015  , được phát triển bởi nhà sản xuất Inmaginer.  IMAGINER là một Extension dành cho Photoshop CC 2015 . Nó giúp bạn chỉnh các gam màu yêu thích chỉ bằng 1 cú Click chuột, cực kỳ nhanh chóng mà không phải tốn nhiều công sức chạy ACtion hay Làm Preset . 

 Blend màu tự động IMAGINER - Adobe Photoshop CC 2015

Blend màu tự động IMAGINER - Adobe Photoshop CC 2015

Hiện tại , trong phiên bản này, INMAGINER chỉ mới bổ sung những 11 gam màu sau , hy vọng các phiên bản tiếp theo sẽ có thêm nhiều gam màu mới , hoặc bạn nào biết cách chỉnh sửa và phát triển Plugins này thì chia sẻ cho mọi người dùng

 • Imaginer: Lowsa
 • Imaginer: Coldy
 • Imaginer: Retra
 • Imaginer: Oldy
 • Imaginer: Dream
 • Imaginer: Warmy
 • Imaginer: Vintage
 • Imaginer: Maverick
 • Imaginer: Freshy
 • Imaginer: 1980
 • Imaginer: Blacky

Download IMAGINER – Adobe Photoshop CC 2015

 Hướng dẫn cài đặt

Windows 32 bit
Put “Imaginer” directory to “C:Program FilesCommon FilesAdobeCEPextensions”. So finally you will have file with path “C:Program FilesCommon FilesAdobeCEP
extensionsImaginerindex.html”. Be careful not to add any additional directories between

Windows 64 bit
Put “Imaginer” directory to “C:Program Files(x86)Common FilesAdobeCEPextensions”. So finally you will have file with path “C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCEPextensionsImaginerindex.html”. Be careful not to add any additional directories between

Mac OS X
Put “Imaginer” directory to “C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCEPextensions”. So finally you will have file with path “C:Program Files (x86)Common  filesAdobeCEPextensionsImaginerindex.html”. Be careful not to add any additional directories between

You may also like...