18 tác phẩm videography rất độc đáo

18 tác phẩm videography rất độc đáo

VideoGraphy là 1 thể loại nghệ thuật kết hợp giữa ĐỘNG và TĨNH của một bức ảnh và Video . Với thể loại này, người làm ra nó phải biết khéo léo để kết hợp giữa 2 yếu tố trong 1 khung cảnh, thường thi tác phẩm vừa được chụp và vừa được quay, sau đó đem vào vi tính để xử lý kỹ xảo , và tác phẩm cuối cùng bạn sẽ thấy là một sản phẩm kết hợp độc đáo giữa Photo và Video

Hôm nay Dohoafx.com xin mời bạn xem 18 tác phẩm VideoGraphy độc đáo này

You may also like...