[Share] VSCO 06 – bộ HOT preset mới nhất từ VSCO Film..

[Share] VSCO 06 – bộ HOT preset mới nhất từ VSCO Film..

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Hôm nay share với anh em bộ preset cho LR mới nhất từ VSCO film. Anh em tải về vọc nhanh không link die nhé

p.s: đã fix link, link bao gồm cả preset cho LR và PTS nhé

Link down

 

You may also like...