Làm hiệu ứng người bay ra khỏi ảnh bằng photoshop action

Làm hiệu ứng người bay ra khỏi ảnh bằng photoshop action

Bộ này có 45 mẫu làm người bay ra khỏi ảnh, bao gồm các mẫu như ảnh dưới đây . Bạn download file action ở cuối bài viết này, tutorial kèm trong bài

khung-anh

 

Download Photoshop Action

 

 

 

You may also like...