Làm kỹ xảo người tan biến bằng Photoshop Action Dust

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ chỉ bạn các sử dụng Photoshop action làm người tan biến thành khói khá hấp dẫn, bạn xem video sau

 

Download action  | Download Stock

You may also like...