GenArts ParticleIllusion 3.v1.043 cho AfterEffects (Win/MacOSX)

GenArts ParticleIllusion 3.v1.043 là một Plugin làm hiệu ứng kỹ xảo ngôi sao rất đẹp , được tích hợp vào after effects để sử dụng

Phiên bản dành cho WIN và MAC

View post on imgur.com

Bản cho MAC

Bản cho WIN

 

Bình luận

You may also like...