GenArts ParticleIllusion 3.v1.043 cho AfterEffects (Win/MacOSX)

GenArts ParticleIllusion 3.v1.043 là một Plugin làm hiệu ứng kỹ xảo ngôi sao rất đẹp , được tích hợp vào after effects để sử dụng

Phiên bản dành cho WIN và MAC

View post on imgur.com

Bản cho MAC

Bản cho WIN

 

You may also like...