Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn

Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn với dung lượng hơn 2 GB , bao gồm nhiều mẫu photoshop action chỉnh màu, blend màu , kho thư viện ánh sáng overlay dùng để ghép vào ảnh và blend màu nắng, kho texture sẽ giúp bức ảnh của bạn trông cổ điển hơn , nói chung đây là bộ tài liệu rất giá trị 🙂

 

Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn

 Mega Bundle of Photoshop Actions, Textures and Overlays

Photoshop ATN | JPEG Textures | 2.15 GB

You may also like...