Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp

Chia sẻ anh chị em bộ Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp , bạn có thể xem qua demo ở dưới đây , và download ở cuối bài

Preset này dùng cho cả Lightroom và Camera RAW
[​IMG]

[​IMG]

Link down trực tiếp

 

Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp

You may also like...