Plugins PixPlant v3.0.8 Standalone và Plug-in cho Photoshop

Plugins PixPlant v3.0.8 Standalone và Plug-in cho Photoshop

Plugins PixPlant v3.0.8 là phần mềm chạy độc lập hoặc hỗ trợ plugins cho Photoshop , PixPlant là một công cụ texturing 3D thông minh tạo và chỉnh sửa các kết cấu liền mạch và...

50 preset chỉnh màu ảnh cưới

Trong bộ này dohoafx chia sẻ với bạn đọc 50 mẫu preset dùng chỉnh màu ảnh cưới mà tây hay dùng Xem hướng dẫn sử dụng preset lightroom Thông tin 50x Professional Lightroom presets...