Chia sẻ Plugin TK7 Sept 2019 dành cho Photoshop

Plugin TK7 phiên bản mới nhất của bảng điều khiển toàn diện để tạo mặt nạ độ sáng và chạy Photoshop. Nó bao gồm tất cả các tính năng của bảng điều khiển V6 trước...