Tagged: dohoafx

Tách nền lọc voan cô dâu – V.2

DOWNLOAD ẢNH GỐC [button color=”green” size=”medium” link=”http://i6.photobucket.com/albums/y219/luongbaby/dohoavn/Photoshop/extract/68907761oj3.jpg” target=”blank” ]XEM ẢNH GỐC [/button] Đầu tiên ta mở 1 tấm ảnh gốc cần lọc voan ra, lấy ví dụ tám ảnh này   Sau đó dùng...