80 tư thế và góc chụp ảnh cho cặp đôi yêu nhau

(Dohoafx.com) Trong một cuộc hội thảo về nhiếp ảnh Couples tại Bristol , nhiếp ảnh gia Damien Lovegrove đã hướng dãn và chụp một bộ ảnh cho cặp đôi đang thể hiện sự yêu thương. Khi ông showup bộ ảnh với các góc chụp ảnh , ông dư định chỉ up khoảng 20-40 ảnh, nhưng sau khi suy nghĩ lại vì không muốn để lỡ các khoảnh khắc hạnh phúc, 40 tấm là chưa đủ, ông đã đăng tải 80 tấm ảnh với các góc độ khi chụp cặp đôi, và dohoafx đã đưa bộ ảnh đó về cho các bạn tham khảo. Nếu bạn thấy có ích, bấm Share hoặc G+1 để web phát triển hơn 🙂

Mời bạn đọc xem bộ ảnh

Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-01 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-02 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-03 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-04 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-05 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-06 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-07 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-08 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-09 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-10 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-11 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-12 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-13 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-14 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-15 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-16 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-17 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-18 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-19 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-20 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-21 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-22 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-23 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-24 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-25 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-26 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-27 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-28 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-29 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-30 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-31 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-32 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-33 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-34 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-35 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-36 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-37 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-38 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-39 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-40 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-41 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-42 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-43 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-44 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-45 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-46 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-47 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-48 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-49 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-50 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-51 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-52 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-53 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-54 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-55 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-56 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-57 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-58 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-59 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-60 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-61 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-62 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-63 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-64 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-65 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-66 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-67 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-68 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-69 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-70 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-71 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-72 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-73 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-74 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-75 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-76 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-77 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-78 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-79 Johanna-Ormsby-and-Chris-Gregory-80

You may also like...