Tagged: Video

Làm chùm sáng lấp lánh

Bài hướng dẫn này giúp bạn tạo ra 1 chùm tia sáng lấp lánh từ trên trời chiếu xuống, trong 1 số trường hợp sẽ rất ấn tượng cho tấm ảnh của bạn 1....