Hiệu ứng candy style

1.) Mở một file mới kích thước tùy ý , sau đó vẽ một biểu tượng gì tùy ý , đây là kết quả của tác giả :

Sau đó dùng công cụ Magic để chọn lấy đối tượng vừa vẽ

2.) Vào Blending Option – nhìn hình :

3.) Sau đó thiết lập thông số lần lượt cho các chức năng như sau :
Bevel and Emboss

Gradient Overlay

Color overlay

Inner Shadow

Drop Shadown

KẾT QUẢ ĐÂY , khá đẹp nhỉ :

You may also like...