Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng hào quang

1.) Các bạn mở 1 file mới với Ctrl+N với kích thước là 400×400
2.) Nhấn X sau đó nhấn D – sau đó nhấn G để sử dụng công cụ gradian – kích và kéo chuột từ trên xuống như hình

3.) Sau đó vào Filter > Distort > Wave – đặt những giá trị như sau Generations là: 10 , Type là : Square – hình

4.) Sau đó vào Filter-Distort-Polar Coordinates kích OK

– sau đó nhấn Ctrl+I để đảo màu
=> Tiếp đó vào Image > Mode > RGB color

5.) sau đó nhấn Ctrl+U để vào Hue/Saturation , kích chọn colorize , sau đó đặt giá trị như sau theo thứ tự từ trên xuống 220 -30 -0 .
6.) Kích chuột phải vào layer background sau đó nhấn Duplicate ( nhân đôi layer ) – chọn layer 1 vừa tạo ra đó – sau đó vào Filter > Distort > Twirl – đặt giá trị là ” -57 ” => OK – hình

7.) Trên bảng layer trong ô blend mode các bạn chọn Color Dogle – hình

KẾT QUẢ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.