Làm cầu vồng

Bạn có muốn làm cầu vồng , đơn giản và rất dễ dàng , mời bạn xem bài hướng dẫn sau

_Tạo 1 lớp mới ( layer 1)
_Chọn Gradient Tool ,chọn Transparent Rainbow ,kéo các vạch màu sát lại nhau ( càng sát thì cầu vồng càng đẹp )

_Tô theo kiểu Radial , ,kéo 1 đg ngang ,cắt những phần thừa đi

_Add vector mask cho layer 1 ,click chọn layer mask vừa tạo
_Chọn Gradient Tool > chọn Foreground to Background ,tô theo chế độ linear
_Kéo từ chân cầu vồng đến hơn nửa cầu vồng
_Click chọn layer 1 ,set opacity & Fill cho phù hợp với bức ảnh
_Duplicate layer 1 –> từ layer1 copy chọn Edit\Transform\Flip Vertical
làm tương tự bước trên
_Bỏ bớt phần thừa ( có thể dùng Layer mask hoặc quick mask )
_Kết quả ,làm vội nên kô đc đẹp 😉

You may also like...