[Presets] Vintrochrome™ – Bộ Presets Vintage/Retro Film tuyệt vời nhất

[Presets] Vintrochrome™ – Bộ Presets Vintage/Retro Film tuyệt vời nhất

CÁC TONE MÀU CÓ TRONG VINTROCHROME

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

WHAT INSIDE VINTROCHROME

Hướng dẫn cách add preset hàng loạt cho Lightroom Download

You may also like...