Đây là bức ảnh được Photoshop đầu tiên trên thế giới

Bức ảnh được photoshop đầu tiên

Bức ảnh “Jennifer in Paradise” đã ghi tên mình vào danh sách những tấm hình quan trọng nhất trong lịch sử ảnh số: Đó chính là bức ảnh đầu tiên được chỉnh sửa, biên...

Tạp chí Lightroom Magazine – Issue 15, 2015

Tạp chí Lightroom Magazine – Issue 15, 2015 Lightroom Magazine – Issue 15, 2015 English | True PDF | 32 Pages | 22.09 MB Tạp chí  chuyên sâu hướng dẫn cho các nhiếp ảnh...