Tagged: premiere

Blend màu video bằng adobe premiere

Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn học blend màu bằng premiere một cách chuyên nghiệp của hãng lynda hướng dẫn , thông tin sản phẩm như sauPremiere Pro Guru: Blending Mode Secrets | 1h 36m |...

Adobe Premiere CS3 Full

Phiên bản Adobe Premiere CS3 dành cho những bạn có máy tính cấu hìh yếu nhưng vẫn tận dụng được tính chuyên nghiệp của phần mềm dựng phim này DOWNLOAD 1 LINk